Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè
(Nhập số danh bộ để đăng ký định mức nước)
Thu Tuc Dang Ky Dinh Muc Thu Tuc Dang Ky Dinh Muc

Quý Khách Hàng vui lòng điền các thông tin sau:

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây
Hình ảnh đi kèm

Tập tin tải lênhỗ trợ dạng hình ảnh (JPG,PNG,JPEG,PDF...)