Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè
(Nhập số danh bộ để đăng ký định mức nước)
 1. Đăng ký định mức hộ tư gia
 • 1 Trường hợp thường trú ở TP.HCM mang 1 trong những giấy tờ sau:
 • CCCD 12 số; Trẻ em nộp Giấy khai sinh có mã định danh hoặc Giấy thông báo định danh
 • Giấy thông báo định danh tất cả nhân khẩu đăng ký định mức nước;
 • Giấy Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (mẫu CT08 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước hoặc Giấy Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước.
 • Chụp màn hình và IN ra “Thông tin cư trú” trên ứng dụng Vneid xác nhận đúng địa chỉ đăng ký định mức nước. (Kèm ứng dụng đối chiếu và Phải hoàn thành cập nhật Bước 1). 

       1.2 Trường hợp thường trú NGOÀI TPHCM 

 • Giấy Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (mẫu CT08 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước hoặc Giấy Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước.
 • Hoặc chụp màn hình IN “Thông tin cư trú” trên ứng dụng Vneid xác nhận đúng địa chỉ đăng ký định mức nước gửi cho Công ty. (Phải hoàn thành cập nhật Bước 2)
 • Kèm CCCD 12 số hoặc Giấy thông báo định danh tất cả nhân khẩu đăng ký định mức nước;

(Trẻ em nộp Giấy khai sinh có mã định danh hoặc Giấy thông báo định danh)

 1. Đăng ký định mức hộ nhà trọ/ chung cư

      Chuẩn bị thủ tục như 2 trường hợp trên (1.1 & 1.2) và kèm theo theo:

 • Mẫu danh sách đăng ký định mức nước mới (Mẫu CNNB)
 • Kèm danh sách đăng ký định mức nước đã đăng ký trước đó.(lần gần nhất) 
 • Tất cả giấy tờ khách hàng vui lòng Photo và mang bản chính đối chiếu hoặc bản sao y và kèm theo Giấy báo nước (Mã danh bộ khách hàng)

Lưu ý: 

 • Trường hợp đăng ký Định mức bằng Giấy xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07/CT08) không ghi rõ thời gian tạm trú; định mức nước sẽ có hiệu lực 6 tháng tính từ ngày ký xác nhận cư trú của cơ quan Công an.
 • Đối với trường hợp nhà trọ, nếu nộp hồ sơ bổ sung sau 1 tháng kể từ ngày đăng ký thì sẽ phải nộp lại đầy đủ từ đầu.
 • Mã định danh vui lòng gửi Giấy thông báo hoặc hình ảnh trên cổng thông tin quốc gia. Không nhận Mã định danh viết tay.
 • Trường hợp nhà không số:

Trên CT08/TT-BCA, CT07/TT-BCA không có nội dung “Nhân khẩu không đủ điều kiện đăng ký tạm trú”: 

Thường trú ở TP.HCM: cấp định mức (Hồ sơ của trường hợp 1.1)

Thường trú ở tỉnh: nhận Hồ sơ chờ kiểm tra

 • Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (mẫu CT08 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước hoặc Giấy Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước/ “Thông tin cư trú” trên Vneid hoặc Tài khoản trên cổng thông tin Quốc gia Hoàn thành bước 2.
 • Kèm CCCD12 số hoặc Giấy thông báo định danh tất cả nhân khẩu đăng ký định mức nước;

(Trẻ em nộp Giấy khai sinh có mã định danh hoặc Giấy thông báo định danh)

Trên CT/08/TT-BCA, CT07/TT-BCA nội dung “Nhân khẩu không đủ điều kiện đăng ký tạm trú”

Thường trú ở TP.HCM: cấp định mức. (Hồ sơ của trường hợp 1.1)

Thường trú ở tỉnh: không giải quyết cấp định mức nước.

Quý Khách Hàng vui lòng điền các thông tin sau:

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây
Hình ảnh đi kèm

Tập tin tải lênhỗ trợ dạng hình ảnh (JPG,PNG,JPEG,PDF...)