Đăng ký gắn mới đồng hồ nước Online

Quý khách hàng vui lòng điền thông tin sau:

Hình ảnh giấy tờ đi kèm

Hướng dẫn
Giấy tờ 1
Giấy tờ 2
Giấy tờ 3
Tập tin tải lênhỗ trợ dạng hình ảnh (JPG,PNG,JPEG...) tối đa 3 file