Chăm Sóc Khách Hàng - Cấp nước Nhà Bè

Các điểm thu tiền nước trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

  
   Hiện tại khu vực này không có điểm thu tiền nước
#Đơn vịTên cửa hàngĐịa chỉThời gian hoạt độngGoogle Map
{{$index + 1}}{{i.DonVi}}{{i.TenCuaHang}}{{i.DiaChi}}{{i.Time}}
    Tổng cộng có:{{dataSumdtt}} Điểm thu tiền nước