(Nhập số danh bộ để đăng ký định mức nước)
Quý khách khi đến đăng ký định mức, vui lòng mang GIẤY BÁO NƯỚC (MÃ DANH BỘ) + Tất cả hồ sơ đăng ký định mức nước photo cần mang bản chính để đối chiếu hoặc sao y công chứng trong vòng 6 tháng

Trường hợp đăng ký Định mức bằng Giấy xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07/CT08) không ghi rõ thời gian tạm trú; định mức nước sẽ có hiệu lực 6 tháng tính từ ngày ký xác nhận cư trú của cơ quan Công an.

TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG CÒN HỘ KHẨU:

Hộ khẩu thường trú;

CCCD 12 số hoặc CMND 9 số (kèm Giấy Thông báo số định danh) tất cả nhân khẩu cư trú.

Trẻ em nộp Giấy khai sinh có sẵn số định danh, nếu khai sinh không có số định danh thì nộp kèm Giấy Thông báo Số định danh.

TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG BỊ THU HỒI HỘ KHẨU:

Giấy Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (mẫu CT08 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) HOẶC Giấy Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An);

Biên bản thu hồi hộ khẩu;

CCCD 12 số hoặc CMND 9 số (kèm Giấy Thông báo số định danh) tất cả nhân khẩu cư trú;

Trẻ em nộp Giấy khai sinh có sẵn số định danh, nếu khai sinh không có số định danh thì nộp kèm Giấy Thông báo Số định danh.

Khách hàng không có hộ khẩu thường trú tại Tp. HCM cần nộp hồ sơ sau:

Sổ Tạm trú (KT3) còn thời hạn/ Giấy Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07/CT08 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An)

CCCD 12 số hoặc CMND 9 số (kèm Giấy Thông báo số định danh) tất cả nhân khẩu cư trú;

Trẻ em nộp Giấy khai sinh có sẵn số định danh, nếu khai sinh không có số định danh thì nộp kèm Giấy Thông báo Số định danh

Quý Khách Hàng vui lòng điền các thông tin sau:

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây
Hình ảnh đi kèm

Tập tin tải lênhỗ trợ dạng hình ảnh (JPG,PNG,JPEG,PDF...)