(Nhập số danh bộ để đăng ký định mức nước)
 1. ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC HỘ TƯ GIA:
  1.1 TRƯỜNG HỢP THƯỜNG TRÚ TRONG QUẬN 4, QUẬN 7, H.NHÀ BÈ
 • CCCD 12 số hoặc Giấy thông báo định danh tất cả nhân khẩu đăng ký định mức nước;
 • Trẻ em nộp Giấy khai sinh có mã định danh hoặc Giấy thông báo định danh;

  1.2 TRƯỜNG HỢP THƯỜNG TRÚ NGOÀI 3 KHU VỰC TRÊN
 • Giấy Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (mẫu CT08 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước hoặc Giấy Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước;
 • CCCD 12 số hoặc Giấy thông báo định danh tất cả nhân khẩu đăng ký định mức nước;
 • Trẻ em nộp Giấy khai sinh có mã định danh hoặc Giấy thông báo định danh;
 1. ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC HỘ NHÀ TRỌ/ CHUNG CƯ
  2.1
  TRƯỜNG HỢP THƯỜNG TRÚ TRONG QUẬN 4, QUẬN 7, H.NHÀ BÈ
 • CCCD 12 số hoặc Giấy thông báo định danh tất cả nhân khẩu đăng ký định mức nước;
 • Trẻ em nộp Giấy khai sinh có mã định danh hoặc Giấy thông báo định danh;

  2.2 TRƯỜNG HỢP THƯỜNG TRÚ NGOÀI 3 KHU VỰC TRÊN
 • Giấy Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (mẫu CT08 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước hoặc Giấy Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An) đúng địa chỉ đăng ký định mức nước;
 • CCCD 12 số hoặc Giấy thông báo định danh tất cả nhân khẩu đăng ký định mức nước;
 • Trẻ em nộp Giấy khai sinh có mã định danh hoặc Giấy thông báo định danh;

Cả 2 trường hợp trên(2.1 &2.2) đều phải mang theo:

 • Mẫu danh sách đăng ký định mức nước mới (Mẫu CNNB)
 • Kèm danh sách đăng ký định mức nước đã đăng ký trước đó.(lần gần nhất)

  TẤT CẢ GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG PHOTO MANG BẢN CHÍNH ĐỐI CHIẾU HOẶC BẢN SAO Y VÀ KÈM THEO GIẤY BÁO NƯỚC (MÃ DANH BỘ KHÁCH HÀNG)

Lưu ý:

 • Trường hợp đăng ký Định mức bằng Giấy xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07/CT08) không ghi rõ thời gian tạm trú; định mức nước sẽ có hiệu lực 6 tháng tính từ ngày ký xác nhận cư trú của cơ quan Công an.
 • (Đại diện từng phòng thuê trọ tự lên đăng ký định mức. Nếu chủ trọ đi thay phải có Giấy ủy quyền có chữ ký của đại diện từng phòng thuê kèm Mộc xác nhận của địa phương).

Quý Khách Hàng vui lòng điền các thông tin sau:

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây
Hình ảnh đi kèm

Tập tin tải lênhỗ trợ dạng hình ảnh (JPG,PNG,JPEG,PDF...)